k.ú.: 782751 - Kocléřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579815 - Vítězná NUTS5 CZ0525579815
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 383 3308929
zahrada 328 297594
ovoc. sad 4 8372
travní p. 494 1637283
lesní poz 195 6651830
vodní pl. nádrž umělá 2 2123
vodní pl. tok přirozený 24 32719
vodní pl. tok umělý 1 1738
vodní pl. zamokřená pl. 3 3853
zast. pl. společný dvůr 2 1417
zast. pl. zbořeniště 34 9105
zast. pl. 317 113870
ostat.pl. jiná plocha 69 53507
ostat.pl. manipulační pl. 23 59200
ostat.pl. neplodná půda 61 41453
ostat.pl. ostat.komunikace 189 248626
ostat.pl. pohřeb. 1 5100
ostat.pl. silnice 4 69518
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19247
ostat.pl. zeleň 6 41289
Celkem KN 2145 12606773
GP 155 561666
Celkem ZE 155 561666
Par. KMD 2145 12606773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 21
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 8
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 10
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 304
byt.z. byt 121
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 124
LV 510
spoluvlastník 759

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2017
S-SK GS 1:2880 1841 18.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 26.08.2019 07:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.