k.ú.: 782742 - Huntířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579815 - Vítězná NUTS5 CZ0525579815
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 2545390
zahrada 401 399676
travní p. 376 658169
lesní poz 100 856827
vodní pl. nádrž umělá 7 22538
vodní pl. tok přirozený 64 14132
vodní pl. zamokřená pl. 46 48827
zast. pl. zbořeniště 66 15075
zast. pl. 289 67378
ostat.pl. jiná plocha 59 49998
ostat.pl. manipulační pl. 13 23782
ostat.pl. neplodná půda 51 35086
ostat.pl. ostat.komunikace 160 131220
ostat.pl. pohřeb. 1 3659
ostat.pl. silnice 7 26314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9745
Celkem KN 1987 4907816
GP 169 348221
Celkem ZE 169 348221
Par. KMD 1987 4907816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 86
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 271
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 402
spoluvlastník 554

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 23:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.