k.ú.: 782742 - Huntířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579815 - Vítězná NUTS5 CZ0525579815
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 2529572
zahrada 420 400002
travní p. 390 657621
lesní poz 104 861075
vodní pl. nádrž umělá 7 22538
vodní pl. tok přirozený 65 14336
vodní pl. zamokřená pl. 46 48828
zast. pl. zbořeniště 66 14962
zast. pl. 299 68022
ostat.pl. jiná plocha 83 45846
ostat.pl. manipulační pl. 15 23871
ostat.pl. neplodná půda 53 35283
ostat.pl. ostat.komunikace 210 146736
ostat.pl. pohřeb. 1 3713
ostat.pl. silnice 15 24597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9739
Celkem KN 2152 4906741
GP 163 339352
Celkem ZE 163 339352
Par. KMD 2152 4906741
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 194
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 281
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 419
spoluvlastník 585

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2017
S-SK GS 1:2880 1841 30.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 13.08.2022 03:09

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.