k.ú.: 782726 - Viteň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 420 1350219
zahrada 52 34757
travní p. 122 403656
lesní poz 17 239444
vodní pl. rybník 4 12136
vodní pl. tok přirozený 90 10483
vodní pl. zamokřená pl. 3 294
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 2 139
zast. pl. 57 28426
ostat.pl. jiná plocha 32 13653
ostat.pl. manipulační pl. 7 19179
ostat.pl. neplodná půda 21 11171
ostat.pl. ostat.komunikace 40 33876
ostat.pl. silnice 8 20223
Celkem KN 876 2177658
Par. KMD 876 2177658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 57
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 112
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2013
S-SK GS 1:2880 1837 21.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 01:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.