k.ú.: 782718 - Mladotice u Čachrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1808
zahrada 10 8093
travní p. 74 631204
lesní poz 133 1384007
zast. pl. zbořeniště 2 1139
zast. pl. 11 4605
ostat.pl. jiná plocha 17 32202
ostat.pl. manipulační pl. 1 606
ostat.pl. neplodná půda 43 24024
ostat.pl. ostat.komunikace 19 22125
Celkem KN 311 2109813
Par. KMD 311 2109813
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 11
LV 20
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2013
S-SK GS 1:2880 1837 14.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.09.2020 05:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička