k.ú.: 782700 - Horní Němčice u Čachrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 3154
zahrada 23 17843
travní p. 187 793605
lesní poz 41 1093010
vodní pl. nádrž umělá 7 12753
vodní pl. tok přirozený 1 439
vodní pl. tok umělý 32 6808
zast. pl. zbořeniště 2 879
zast. pl. 33 15941
ostat.pl. jiná plocha 18 6829
ostat.pl. manipulační pl. 17 11882
ostat.pl. neplodná půda 70 45378
ostat.pl. ostat.komunikace 45 35405
ostat.pl. zeleň 1 300
Celkem KN 480 2044226
Par. KMD 480 2044226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 26
LV 30
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2013
S-SK GS 1:2880 1837 18.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.09.2020 15:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička