k.ú.: 782696 - Brtí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 952254
zahrada 50 38700
ovoc. sad 2 9982
travní p. 406 1468472
lesní poz 205 1258983
vodní pl. nádrž přírodní 2 1565
vodní pl. nádrž umělá 4 4281
vodní pl. tok přirozený 72 8229
vodní pl. tok umělý 34 3053
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. 47 31531
ostat.pl. jiná plocha 20 32491
ostat.pl. manipulační pl. 41 19969
ostat.pl. neplodná půda 102 53000
ostat.pl. ostat.komunikace 57 59591
ostat.pl. silnice 16 18702
Celkem KN 1269 3960813
Par. KMD 1269 3960813
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 43
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 85
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 09.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.05.2019 21:30

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.