k.ú.: 782696 - Brtí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 982050
zahrada 51 38884
ovoc. sad 2 9982
travní p. 405 1438643
lesní poz 205 1258983
vodní pl. nádrž přírodní 2 1565
vodní pl. nádrž umělá 4 4281
vodní pl. tok přirozený 72 8229
vodní pl. tok umělý 34 3053
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. 48 31596
ostat.pl. jiná plocha 21 32646
ostat.pl. manipulační pl. 41 19969
ostat.pl. neplodná půda 101 52086
ostat.pl. ostat.komunikace 58 60134
ostat.pl. silnice 16 18702
Celkem KN 1272 3960813
Par. KMD 1272 3960813
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 44
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 84
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 09.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.09.2020 16:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička