k.ú.: 782611 - Stan u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572497 - Vítanov NUTS5 CZ0531572497
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 1043714
zahrada 68 29983
travní p. 179 617718
lesní poz 61 375845
vodní pl. nádrž umělá 7 4778
vodní pl. tok přirozený 14 18428
vodní pl. tok umělý 9 12498
vodní pl. zamokřená pl. 1 1062
zast. pl. zbořeniště 1 61
zast. pl. 67 22832
ostat.pl. dráha 1 34723
ostat.pl. jiná plocha 20 5991
ostat.pl. manipulační pl. 3 3993
ostat.pl. neplodná půda 9 2791
ostat.pl. ostat.komunikace 68 36265
ostat.pl. silnice 2 12781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 565
ostat.pl. zeleň 1 1855
Celkem KN 672 2225883
Par. DKM 83 767599
Par. KMD 589 1458284
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 63
LV 109
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.04.2017
DKM-KPÚ 03.09.2002 1:1000 11.10.2002 *) JPÚ
S-SK GS 1:2880 1839 04.04.2017
S-SK GS 1:2880 1839 11.10.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 12:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.