k.ú.: 782513 - Víska u Strakonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 560201 - Nová Ves NUTS5 CZ0316560201
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 227478
zahrada 49 39961
ovoc. sad 2 6545
travní p. 315 1151976
lesní poz 161 2712162
vodní pl. nádrž umělá 1 819
vodní pl. rybník 3 11786
vodní pl. tok přirozený 4 1548
vodní pl. zamokřená pl. 1 1504
zast. pl. společný dvůr 1 360
zast. pl. zbořeniště 5 955
zast. pl. 53 20201
ostat.pl. jiná plocha 20 29936
ostat.pl. manipulační pl. 8 11748
ostat.pl. neplodná půda 215 89799
ostat.pl. ostat.komunikace 56 55866
ostat.pl. silnice 1 4235
ostat.pl. zeleň 2 360
Celkem KN 946 4367239
Par. KMD 946 4367239
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 52
LV 115
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2015
S-SK GS 1:2880 1837 26.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 30.09.2020 06:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička