k.ú.: 782483 - Hrdá Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597074 - Vír NUTS5 CZ0635597074
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 15311
zahrada 56 41005
ovoc. sad 1 3109
travní p. 106 162061
lesní poz les s budovou 1 12
lesní poz 105 369641
vodní pl. rybník 2 152
vodní pl. tok přirozený 4 15469
zast. pl. společný dvůr 1 586
zast. pl. zbořeniště 2 210
zast. pl. 73 12291
ostat.pl. jiná plocha 33 8072
ostat.pl. manipulační pl. 3 1064
ostat.pl. neplodná půda 48 24175
ostat.pl. ostat.komunikace 29 11245
ostat.pl. silnice 37 25156
ostat.pl. zeleň 6 7723
Celkem KN 528 697282
Par. KMD 528 697282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 73
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 93
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 19.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.08.2019 16:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.