k.ú.: 782475 - Sedlec u Radonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563323 - Radonice NUTS5 CZ0422563323
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 896780
zahrada 4 2611
travní p. mez, stráň 1 1374
travní p. 11 189108
lesní poz ostat.komunikace 1 15106
lesní poz 3 2680384
vodní pl. tok přirozený 1 4359
vodní pl. tok umělý 1 4723
zast. pl. zbořeniště 2 3822
zast. pl. 3 1020
ostat.pl. jiná plocha 4 9617
ostat.pl. mez, stráň 2 3259
ostat.pl. neplodná půda 23 58216
ostat.pl. ostat.komunikace 3 15921
ostat.pl. silnice 4 45105
Celkem KN 85 3931405
Par. DKM 85 3931405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 3
LV 8
spoluvlastník 13

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2009
FÚO 1:5000 25.04.1982 24.09.2009
S-SK GS 1:2880 1892 24.04.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.09.2020 16:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička