k.ú.: 782408 - Vintířov u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560685 - Vintířov NUTS5 CZ0413560685
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 186538
zahrada 187 119219
travní p. 66 103851
lesní poz les(ne hospodář) 49 1250139
lesní poz 4 50850
vodní pl. nádrž umělá 32 131964
vodní pl. tok přirozený 4 14848
vodní pl. zamokřená pl. 4 17983
zast. pl. společný dvůr 1 187
zast. pl. 472 150784
ostat.pl. dobývací prost. 19 2085492
ostat.pl. dráha 16 109571
ostat.pl. jiná plocha 282 9071336
ostat.pl. manipulační pl. 60 286027
ostat.pl. neplodná půda 67 218685
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 847
ostat.pl. ostat.komunikace 145 338750
ostat.pl. pohřeb. 1 5334
ostat.pl. silnice 24 99673
ostat.pl. skládka 4 40535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 24139
ostat.pl. zeleň 30 50389
Celkem KN 1499 14357141
Par. DKM 1499 14357141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 149
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 117
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 37
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 441
byt.z. byt 230
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 245
LV 512
spoluvlastník 781

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2007
THM-V 1:2000 01.01.1974 06.12.2007
FÚO 1:2000 01.01.1974 06.12.2007
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 14:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.