k.ú.: 782408 - Vintířov u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560685 - Vintířov NUTS5 CZ0413560685
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 186538
zahrada 187 119251
travní p. 66 103851
lesní poz les(ne hospodář) 49 1250139
lesní poz 4 50850
vodní pl. nádrž umělá 32 131964
vodní pl. tok přirozený 4 14848
vodní pl. zamokřená pl. 4 17983
zast. pl. společný dvůr 1 187
zast. pl. 466 151013
ostat.pl. dobývací prost. 20 3137784
ostat.pl. dráha 16 109571
ostat.pl. jiná plocha 275 8018596
ostat.pl. manipulační pl. 60 286213
ostat.pl. neplodná půda 67 218706
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 730
ostat.pl. ostat.komunikace 143 338542
ostat.pl. pohřeb. 1 5334
ostat.pl. silnice 24 99977
ostat.pl. skládka 4 40535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 24139
ostat.pl. zeleň 30 50389
Celkem KN 1483 14357140
Par. DKM 1483 14357140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 145
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 115
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 38
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 433
byt.z. byt 230
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 245
LV 515
spoluvlastník 783

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2007
THM-V 1:2000 01.01.1974 06.12.2007
FÚO 1:2000 01.01.1974 06.12.2007
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.07.2019 07:18

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.