k.ú.: 782319 - Vinařice u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566918 - Vinařice NUTS5 CZ0424566918
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 1152988
chmelnice 75 325144
zahrada 102 57472
travní p. 178 720760
lesní poz les(ne hospodář) 1 342
lesní poz ostat.komunikace 1 10870
lesní poz 29 2784935
vodní pl. nádrž umělá 1 3537
vodní pl. tok přirozený 128 37240
vodní pl. zamokřená pl. 12 9024
zast. pl. společný dvůr 16 3084
zast. pl. zbořeniště 4 896
zast. pl. 144 64289
ostat.pl. jiná plocha 37 31925
ostat.pl. manipulační pl. 9 23527
ostat.pl. neplodná půda 196 222452
ostat.pl. ostat.komunikace 98 86620
ostat.pl. pohřeb. 1 3157
ostat.pl. silnice 27 33160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4003
ostat.pl. zeleň 11 810
Celkem KN 1371 5576235
Par. DKM 118 97903
Par. KMD 1253 5478332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 106
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 141
LV 197
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2018
KMD 1:1000 14.02.2013
S-SK GS 1:2880 1842 14.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 27.09.2020 06:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička