k.ú.: 782301 - Divice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566918 - Vinařice NUTS5 CZ0424566918
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 659631
chmelnice 206 672364
zahrada 86 49899
ovoc. sad 4 25923
travní p. 334 1230739
lesní poz 8 957778
vodní pl. nádrž umělá 3 3905
vodní pl. tok přirozený 50 18696
zast. pl. společný dvůr 12 1846
zast. pl. zbořeniště 4 841
zast. pl. 130 47330
ostat.pl. jiná plocha 26 10875
ostat.pl. manipulační pl. 23 22307
ostat.pl. neplodná půda 174 176094
ostat.pl. ostat.komunikace 62 89457
ostat.pl. silnice 6 39677
ostat.pl. zeleň 23 1267
Celkem KN 1407 4008629
Par. KMD 1407 4008629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 127
LV 173
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2012
S-SK GS 1841 29.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 30.09.2020 04:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička