k.ú.: 782203 - Vinaře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534544 - Vinaře NUTS5 CZ0205534544
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 893 4058586
vinice 37 116766
zahrada 189 132317
ovoc. sad 27 83579
travní p. 136 149650
lesní poz 61 294906
vodní pl. nádrž umělá 1 227
vodní pl. rybník 4 9573
vodní pl. tok přirozený 3 8350
vodní pl. tok umělý 42 16046
vodní pl. zamokřená pl. 1 176
zast. pl. společný dvůr 9 2232
zast. pl. zbořeniště 13 3287
zast. pl. 219 92574
ostat.pl. jiná plocha 18 4411
ostat.pl. manipulační pl. 27 17984
ostat.pl. neplodná půda 11 6854
ostat.pl. ostat.komunikace 71 84279
ostat.pl. silnice 5 43877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4135
ostat.pl. zeleň 1 455
Celkem KN 1773 5130264
Par. KMD 1773 5130264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 118
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 25
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 212
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 12
LV 343
spoluvlastník 702

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 07.06.2020 00:02

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.