k.ú.: 782181 - Vinary u Smidar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571083 - Vinary NUTS5 CZ0521571083
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 746 3141361
vinice 7 12566
zahrada 142 104401
ovoc. sad 3 22353
travní p. 79 214559
lesní poz 11 67222
vodní pl. nádrž umělá 3 256
vodní pl. rybník 1 5533
vodní pl. tok přirozený 7 1914
vodní pl. tok umělý 48 9291
zast. pl. společný dvůr 6 1200
zast. pl. zbořeniště 2 1312
zast. pl. 161 83480
ostat.pl. jiná plocha 63 29921
ostat.pl. manipulační pl. 115 59480
ostat.pl. ostat.komunikace 107 83517
ostat.pl. silnice 10 38647
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10412
ostat.pl. zeleň 13 16589
Celkem KN 1528 3904014
Par. KMD 1528 3904014
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 149
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 204
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2012
S-SK GS 1:2880 1842 06.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 23:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.