k.ú.: 782173 - Smidarská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571083 - Vinary NUTS5 CZ0521571083
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 2573396
zahrada 76 87767
vodní pl. nádrž umělá 2 773
vodní pl. tok umělý 43 11779
zast. pl. společný dvůr 4 3520
zast. pl. 75 49319
ostat.pl. jiná plocha 15 12461
ostat.pl. manipulační pl. 36 32486
ostat.pl. ostat.komunikace 26 16613
ostat.pl. silnice 9 53536
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9556
ostat.pl. zeleň 1 971
Celkem KN 640 2852177
Par. KMD 640 2852177
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 73
LV 146
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 05:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.