k.ú.: 782165 - Kozojídky u Vinar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571083 - Vinary NUTS5 CZ0521571083
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1530270
zahrada 81 77953
ovoc. sad 4 11347
vodní pl. nádrž umělá 3 2645
vodní pl. tok přirozený 3 765
vodní pl. tok umělý 2 5565
zast. pl. 58 49729
ostat.pl. jiná plocha 12 12600
ostat.pl. ostat.komunikace 17 27302
ostat.pl. silnice 1 8582
ostat.pl. zeleň 2 4087
Celkem KN 351 1730845
Par. KMD 351 1730845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 58
LV 129
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.02.2013
S-SK GS 1:2880 1842 05.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.05.2019 20:50

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.