k.ú.: 782157 - Janovice u Vinar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571083 - Vinary NUTS5 CZ0521571083
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 2013771
zahrada 86 68637
ovoc. sad 3 5957
travní p. 4 3715
lesní poz 1 12008
vodní pl. nádrž umělá 4 9764
vodní pl. tok přirozený 30 14563
vodní pl. tok umělý 27 8285
zast. pl. společný dvůr 2 463
zast. pl. zbořeniště 1 48
zast. pl. 87 52480
ostat.pl. jiná plocha 21 39055
ostat.pl. manipulační pl. 10 4270
ostat.pl. neplodná půda 2 106
ostat.pl. ostat.komunikace 40 46498
ostat.pl. silnice 5 25781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1486
ostat.pl. zeleň 5 1762
Celkem KN 589 2308649
Par. KMD 589 2308649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 83
LV 159
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2012
S-SK GS 1:2880 1841 18.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 30.09.2020 03:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička