k.ú.: 782076 - Vílov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 553531 - Černíkov NUTS5 CZ0322553531
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 1271998
zahrada 34 28552
travní p. 235 379514
lesní poz 40 562386
vodní pl. rybník 1 4143
vodní pl. tok přirozený 11 1792
vodní pl. tok umělý 100 17527
zast. pl. společný dvůr 1 7
zast. pl. zbořeniště 1 600
zast. pl. 39 26595
ostat.pl. jiná plocha 10 4393
ostat.pl. manipulační pl. 17 17234
ostat.pl. neplodná půda 30 49422
ostat.pl. ostat.komunikace 41 29017
ostat.pl. silnice 8 20117
Celkem KN 1060 2413297
Par. KMD 1060 2413297
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 39
LV 57
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2017
KM-D 1:2000 17.04.2001 24.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 17.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 07:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.