k.ú.: 782017 - Vilémovice u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569721 - Vilémovice NUTS5 CZ0631569721
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 1615367
zahrada 117 73770
travní p. 326 654740
lesní poz ostat.komunikace 2 3567
lesní poz 116 1086026
vodní pl. nádrž umělá 9 7741
vodní pl. rybník 3 2867
vodní pl. tok přirozený 26 65239
zast. pl. společný dvůr 2 304
zast. pl. zbořeniště 2 574
zast. pl. 154 56243
ostat.pl. dráha 2 55714
ostat.pl. jiná plocha 32 10840
ostat.pl. manipulační pl. 12 17535
ostat.pl. neplodná půda 55 32867
ostat.pl. ostat.komunikace 100 81303
ostat.pl. silnice 19 60351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5410
ostat.pl. zeleň 13 14603
Celkem KN 1277 3845061
Par. KMD 1277 3845061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 10
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 152
LV 199
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 26.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.08.2019 23:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.