k.ú.: 782009 - Vilémov u Litovle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 568961 - Vilémov NUTS5 CZ0712568961
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 2224527
zahrada 250 176791
ovoc. sad 108 1150362
travní p. 119 226635
lesní poz 482 4060600
vodní pl. nádrž umělá 39 26323
vodní pl. rybník 1 652
vodní pl. tok přirozený 14 14417
zast. pl. zbořeniště 6 857
zast. pl. 278 90136
ostat.pl. jiná plocha 85 94804
ostat.pl. manipulační pl. 27 29582
ostat.pl. neplodná půda 15 31216
ostat.pl. ostat.komunikace 151 282156
ostat.pl. pohřeb. 3 2805
ostat.pl. silnice 10 84976
ostat.pl. skládka 1 7406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9034
ostat.pl. zeleň 34 26935
Celkem KN 1948 8540214
Par. DKM 872 4095627
Par. KMD 1076 4444587
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 158
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 262
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 332
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.12.2017 1:1000 06.12.2017 *)
KMD 1:1000 07.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 07.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 18.09.2020 10:23

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.