k.ú.: 781983 - Ždánice u Vilémova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 992334
zahrada 30 18459
ovoc. sad 4 9095
travní p. 87 97147
lesní poz 37 99425
vodní pl. nádrž umělá 1 842
vodní pl. tok přirozený 8 771
zast. pl. zbořeniště 3 697
zast. pl. 27 15138
ostat.pl. jiná plocha 5 744
ostat.pl. manipulační pl. 14 15963
ostat.pl. neplodná půda 18 12320
ostat.pl. ostat.komunikace 13 6331
ostat.pl. silnice 3 19490
Celkem KN 441 1288756
Par. KMD 441 1288756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 22
LV 53
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 27.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.09.2020 04:55

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.