k.ú.: 781975 - Vilémov u Golčova Jeníkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 957 4369021
zahrada 387 245613
ovoc. sad 32 97661
travní p. 219 391273
lesní poz 74 289713
vodní pl. nádrž umělá 16 8741
vodní pl. tok přirozený 22 37392
zast. pl. zbořeniště 12 3358
zast. pl. 382 150139
ostat.pl. jiná plocha 81 23605
ostat.pl. manipulační pl. 47 41231
ostat.pl. neplodná půda 94 53989
ostat.pl. ostat.komunikace 122 86873
ostat.pl. pohřeb. 1 962
ostat.pl. silnice 38 103111
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 941
Celkem KN 2485 5903623
GP 87 409417
Celkem ZE 87 409417
Par. KMD 2485 5903623
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 270
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 1
Celkem BUD 370
byt.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 9
LV 469
spoluvlastník 691

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK GS 1:2880 1838 26.09.2017 doplnění parcel do KMD - mimo OO obnova bude dokončena v roce 2018 JPÚ


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 20:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.