k.ú.: 781941 - Zhoř u Vilémova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1352200
zahrada 52 35108
ovoc. sad 9 25151
travní p. 82 216039
lesní poz 63 618129
vodní pl. nádrž umělá 2 1230
vodní pl. tok přirozený 22 9464
vodní pl. zamokřená pl. 4 926
zast. pl. zbořeniště 3 2244
zast. pl. 41 19984
ostat.pl. manipulační pl. 5 17692
ostat.pl. ostat.komunikace 43 30607
ostat.pl. silnice 8 41133
Celkem KN 467 2369907
Par. KMD 467 2369907
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 35
LV 62
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 27.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.08.2019 13:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.