k.ú.: 781886 - Vilémov u Šluknova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562947 - Vilémov NUTS5 CZ0421562947
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 532995
zahrada 212 152160
ovoc. sad 2 8542
travní p. 287 830694
lesní poz 43 1887339
vodní pl. nádrž umělá 8 17457
vodní pl. tok přirozený 17 18128
vodní pl. tok umělý 3 3002
zast. pl. společný dvůr 6 4437
zast. pl. zbořeniště 35 27576
zast. pl. 383 110126
ostat.pl. dobývací prost. 2 10615
ostat.pl. dráha 10 67624
ostat.pl. jiná plocha 90 81169
ostat.pl. manipulační pl. 42 72679
ostat.pl. neplodná půda 73 65194
ostat.pl. ostat.komunikace 149 84603
ostat.pl. pohřeb. 2 5053
ostat.pl. silnice 18 48562
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 35324
ostat.pl. zeleň 8 9271
Celkem KN 1436 4072550
Par. KMD 1436 4072550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 19
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 382
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 2
Celkem JED 10
LV 317
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2014
S-SK GS 1:2880 1843 29.11.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 12:56

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.