k.ú.: 781851 - Vílanec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588156 - Vílanec NUTS5 CZ0632588156
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 2676718
zahrada 66 39596
ovoc. sad 7 13124
travní p. 225 676223
lesní poz 215 2003240
vodní pl. nádrž umělá 25 38296
vodní pl. rybník 6 62383
vodní pl. tok přirozený 8 7079
vodní pl. tok umělý 10 4891
vodní pl. zamokřená pl. 7 23147
zast. pl. 137 51080
ostat.pl. jiná plocha 127 85118
ostat.pl. manipulační pl. 39 59882
ostat.pl. neplodná půda 119 130658
ostat.pl. ostat.komunikace 99 86282
ostat.pl. pohřeb. 1 1524
ostat.pl. silnice 8 33343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 114 528802
Celkem KN 1524 6521386
Par. DKM 831 4441080
Par. KMD 693 2080306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 131
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 15
LV 174
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.08.2019
KMD 1:1000 14.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 20.09.2020 22:51

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.