k.ú.: 781843 - Loučky u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588156 - Vílanec NUTS5 CZ0632588156
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 2173577
zahrada 29 8418
travní p. 218 391545
lesní poz 177 4118265
vodní pl. nádrž umělá 4 4190
vodní pl. rybník 8 10668
vodní pl. tok umělý 27 7400
zast. pl. 38 20238
ostat.pl. jiná plocha 31 38982
ostat.pl. manipulační pl. 15 21395
ostat.pl. neplodná půda 77 118902
ostat.pl. ostat.komunikace 169 136239
ostat.pl. silnice 1 5624
Celkem KN 1030 7055443
Par. KMD 1030 7055443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 38
LV 65
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 30.09.2020 04:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička