k.ú.: 781801 - Šléglov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570117 - Šléglov NUTS5 CZ0715570117
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 17337
zahrada 8 2584
travní p. 373 4442036
lesní poz 198 2214921
vodní pl. nádrž umělá 1 1398
vodní pl. rybník 3 566
vodní pl. tok přirozený 20 7147
vodní pl. zamokřená pl. 1 78
zast. pl. společný dvůr 1 169
zast. pl. zbořeniště 22 5378
zast. pl. 55 13677
ostat.pl. jiná plocha 126 117068
ostat.pl. manipulační pl. 4 5780
ostat.pl. neplodná půda 176 154752
ostat.pl. ostat.komunikace 104 169737
ostat.pl. pohřeb. 1 884
ostat.pl. silnice 4 19810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 589
ostat.pl. zeleň 1 297
Celkem KN 1109 7174208
EN 9 214060
GP 1 10950
Celkem ZE 10 225010
Par. KMD 1109 7174208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 55
LV 75
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 03.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.08.2019 13:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.