k.ú.: 781789 - Víchová nad Jizerou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577651 - Víchová nad Jizerou NUTS5 CZ0514577651
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 1144
orná půda 62 799604
zahrada 279 271926
travní p. mez, stráň 41 50647
travní p. 840 3420425
lesní poz les(ne hospodář) 92 400663
lesní poz ostat.komunikace 1 583
lesní poz 310 1783091
vodní pl. tok přirozený 14 44180
vodní pl. tok umělý 4 3502
zast. pl. společný dvůr 2 174
zast. pl. zbořeniště 23 4551
zast. pl. 394 96037
ostat.pl. dráha 1 6711
ostat.pl. jiná plocha 33 15887
ostat.pl. manipulační pl. 85 53441
ostat.pl. neplodná půda 107 73853
ostat.pl. ostat.komunikace 293 221077
ostat.pl. pohřeb. 1 5665
ostat.pl. silnice 16 65761
ostat.pl. skládka 1 607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13309
ostat.pl. zeleň 5 14542
Celkem KN 2608 7347380
PK 117 292574
Celkem ZE 117 292574
Par. DKM 543 4054360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 228
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 380
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 6
Celkem JED 21
LV 462
spoluvlastník 712

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.08.2022 06:57

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.