k.ú.: 781762 - Vigantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545210 - Vigantice NUTS5 CZ0723545210
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 1295463
zahrada 340 239067
ovoc. sad 10 38111
travní p. mez, stráň 18 19173
travní p. 698 2339217
lesní poz 320 2967210
vodní pl. nádrž přírodní 1 463
vodní pl. nádrž umělá 2 315
vodní pl. rybník 3 10432
vodní pl. tok přirozený 9 41451
vodní pl. tok umělý 2 1378
zast. pl. zbořeniště 2 175
zast. pl. 534 95375
ostat.pl. jiná plocha 88 31714
ostat.pl. manipulační pl. 85 86600
ostat.pl. neplodná půda 283 251587
ostat.pl. ostat.komunikace 172 139129
ostat.pl. pohřeb. 1 1205
ostat.pl. silnice 2 35350
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 24887
ostat.pl. zeleň 13 8705
Celkem KN 2870 7627007
Par. DKM 115 614448
Par. KMD 2755 7012559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 320
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 6
Celkem BUD 507
byt.z. byt 7
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 3
Celkem JED 16
LV 622
spoluvlastník 858

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
DKM-KPÚ 25.04.2007 1:1000 16.05.2007 *) pouze jednoduchá pozemková úprava
S-SK ŠS 1:2880 1833 28.03.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 08:53

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.