k.ú.: 781754 - Vidonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597066 - Vidonín NUTS5 CZ0635597066
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 15.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 624 1931390
zahrada 106 81946
travní p. 234 368473
lesní poz 125 613523
vodní pl. nádrž umělá 3 6278
vodní pl. tok přirozený 3 5960
zast. pl. zbořeniště 7 589
zast. pl. 124 50473
ostat.pl. jiná plocha 112 52855
ostat.pl. manipulační pl. 58 37388
ostat.pl. neplodná půda 47 24376
ostat.pl. ostat.komunikace 51 29847
ostat.pl. silnice 53 46355
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 849
ostat.pl. zeleň 24 2456
Celkem KN 1573 3252758
Par. KMD 1573 3252758
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 23
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 113
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 174
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 18.09.2019 01:31

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.