k.ú.: 781738 - Vidochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573736 - Vidochov NUTS5 CZ0522573736
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 1381408
zahrada 190 157798
ovoc. sad 6 14341
travní p. mez, stráň 1 554
travní p. 331 2255723
lesní poz 95 1521966
vodní pl. nádrž přírodní 2 1856
vodní pl. nádrž umělá 1 198
vodní pl. tok přirozený 4 9899
zast. pl. zbořeniště 1 125
zast. pl. 173 64885
ostat.pl. dráha 1 7756
ostat.pl. jiná plocha 48 64711
ostat.pl. manipulační pl. 22 32870
ostat.pl. neplodná půda 51 76566
ostat.pl. ostat.komunikace 103 207055
ostat.pl. pohřeb. 1 1371
ostat.pl. silnice 27 66855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7469
ostat.pl. zeleň 10 15777
Celkem KN 1195 5889183
Par. DKM 1195 5889183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 84
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 21
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 172
LV 262
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.01.2020 1:1000 08.01.2020 *) Komplexní pozemková úprava
DKM 1:1000 20.11.2019 mapování
S-SK GS 1:2880 1841 08.01.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.09.2020 17:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička