k.ú.: 781711 - Vidnava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541303 - Vidnava NUTS5 CZ0711541303
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 1570726
zahrada 365 195898
travní p. 70 291961
lesní poz ostat.komunikace 4 2287
lesní poz 59 913127
vodní pl. nádrž umělá 6 66958
vodní pl. tok přirozený 31 74444
vodní pl. tok umělý 6 38142
vodní pl. zamokřená pl. 6 316938
zast. pl. společný dvůr 16 1973
zast. pl. zbořeniště 54 14052
zast. pl. 394 144279
ostat.pl. jiná plocha 198 202651
ostat.pl. manipulační pl. 19 17149
ostat.pl. neplodná půda 3 2546
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 213
ostat.pl. ostat.komunikace 149 121564
ostat.pl. pohřeb. 1 1217
ostat.pl. silnice 10 59780
ostat.pl. skládka 1 8203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 17816
ostat.pl. zeleň 58 206195
Celkem KN 1567 4268119
Par. DKM 422 2898666
Par. KMD 1145 1369453
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 65
č.p. rod.dům 196
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 388
byt.z. byt 109
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 118
LV 453
spoluvlastník 622

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2015
DKM-KPÚ 1:1000 17.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 26.09.2020 00:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička