k.ú.: 781681 - Vidim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531936 - Vidim NUTS5 CZ0206531936
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 2406113
zahrada 120 122993
ovoc. sad 1 2527
travní p. 66 555747
lesní poz 90 5075229
vodní pl. nádrž přírodní 1 1034
vodní pl. nádrž umělá 4 1406
vodní pl. tok umělý 2 487
zast. pl. společný dvůr 6 631
zast. pl. zbořeniště 4 915
zast. pl. 142 53097
ostat.pl. jiná plocha 111 129351
ostat.pl. manipulační pl. 14 17593
ostat.pl. mez, stráň 1 59
ostat.pl. neplodná půda 144 97339
ostat.pl. ostat.komunikace 135 162455
ostat.pl. pohřeb. 1 1964
ostat.pl. silnice 13 63520
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3714
ostat.pl. zeleň 12 45818
Celkem KN 961 8741992
Par. DKM 113 2701895
Par. KMD 848 6040097
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 19
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 141
LV 161
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
DKM-KPÚ 30.03.2007 1:1000 06.04.2007 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 09.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.07.2019 21:11

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.