k.ú.: 781673 - Osinalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 529575 - Medonosy NUTS5 CZ0206529575
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 199443
zahrada 69 116383
ovoc. sad 1 9080
travní p. mez, stráň 6 9401
travní p. 96 1096777
lesní poz 129 3371983
vodní pl. nádrž umělá 2 402
vodní pl. zamokřená pl. 8 20701
zast. pl. zbořeniště 3 975
zast. pl. 66 32907
ostat.pl. jiná plocha 19 42391
ostat.pl. manipulační pl. 10 18163
ostat.pl. neplodná půda 79 139677
ostat.pl. ostat.komunikace 77 110703
ostat.pl. silnice 5 22587
ostat.pl. zeleň 1 267
Celkem KN 598 5191840
Par. KMD 598 5191840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 66
LV 89
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2009
S-SK GS 1:2880 1843 07.10.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 30.09.2020 05:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička