k.ú.: 781657 - Vidice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554421 - Vidice NUTS5 CZ0321554421
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 516 1723348
zahrada 74 41474
ovoc. sad 2 20545
travní p. 510 1272208
lesní poz 214 1413858
vodní pl. nádrž přírodní 5 19237
vodní pl. tok přirozený 8 2079
vodní pl. tok umělý 87 17258
vodní pl. zamokřená pl. 4 603
zast. pl. zbořeniště 2 1144
zast. pl. 85 34310
ostat.pl. jiná plocha 38 26634
ostat.pl. manipulační pl. 26 20536
ostat.pl. neplodná půda 26 37168
ostat.pl. ostat.komunikace 63 100196
ostat.pl. silnice 52 58452
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1755
ostat.pl. zeleň 1 4399
Celkem KN 1715 4795204
PK 1 3000
GP 4 7290
Celkem ZE 5 10290
Par. KMD 1715 4795204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 80
byt.z. byt 8
obč.z. byt 7
Celkem JED 15
LV 119
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2014
S-SK GS 1:2880 1838 17.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 01:30

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.