k.ú.: 781606 - Tuchotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534536 - Vidice NUTS5 CZ0205534536
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 385 2778774
zahrada 40 38225
ovoc. sad 8 25738
travní p. 116 183089
lesní poz 34 76453
vodní pl. nádrž umělá 4 8928
vodní pl. tok umělý 50 9129
vodní pl. zamokřená pl. 1 552
zast. pl. společný dvůr 4 2508
zast. pl. zbořeniště 9 2969
zast. pl. 73 59444
ostat.pl. jiná plocha 15 14272
ostat.pl. manipulační pl. 38 29095
ostat.pl. neplodná půda 26 10225
ostat.pl. ostat.komunikace 38 26290
ostat.pl. silnice 5 41230
ostat.pl. zeleň 7 3570
Celkem KN 853 3310491
Par. KMD 853 3310491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 73
LV 117
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 17.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 06:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.