k.ú.: 781541 - Vídeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597058 - Vídeň NUTS5 CZ0635597058
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 564 5114563
zahrada 185 109775
travní p. 289 664850
lesní poz 208 973047
vodní pl. nádrž umělá 21 342886
vodní pl. rybník 8 44208
vodní pl. tok přirozený 7 9207
vodní pl. tok umělý 33 6629
zast. pl. zbořeniště 3 757
zast. pl. 258 141656
ostat.pl. jiná plocha 81 59377
ostat.pl. manipulační pl. 57 85482
ostat.pl. neplodná půda 114 107082
ostat.pl. ostat.komunikace 170 128026
ostat.pl. silnice 3 44398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 821
ostat.pl. zeleň 7 2394
Celkem KN 2009 7835158
Par. KMD 2009 7835158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 130
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 251
LV 317
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 19.05.2019 20:53

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.