k.ú.: 781541 - Vídeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597058 - Vídeň NUTS5 CZ0635597058
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 564 5114305
zahrada 188 111126
travní p. 288 663271
lesní poz 208 973047
vodní pl. nádrž umělá 21 342679
vodní pl. rybník 8 44208
vodní pl. tok přirozený 7 9207
vodní pl. tok umělý 33 6629
zast. pl. zbořeniště 3 757
zast. pl. 260 142106
ostat.pl. jiná plocha 85 59841
ostat.pl. manipulační pl. 57 85225
ostat.pl. neplodná půda 116 107082
ostat.pl. ostat.komunikace 170 128026
ostat.pl. silnice 3 44398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 821
ostat.pl. zeleň 7 2394
Celkem KN 2019 7835122
Par. DKM 1 98
Par. KMD 2018 7835024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 133
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 253
LV 317
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 01.06.2020 18:45

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.