k.ú.: 781525 - Vidče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545198 - Vidče NUTS5 CZ0723545198
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1164 2851632
zahrada 633 561019
ovoc. sad 12 38060
travní p. mez, stráň 2 176
travní p. 1265 3508883
lesní poz 428 3691224
vodní pl. tok přirozený 10 64410
zast. pl. zbořeniště 9 1563
zast. pl. 874 195893
ostat.pl. jiná plocha 181 60410
ostat.pl. manipulační pl. 95 72449
ostat.pl. neplodná půda 369 429378
ostat.pl. ostat.komunikace 295 200932
ostat.pl. pohřeb. 3 5702
ostat.pl. silnice 8 79514
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8905
ostat.pl. zeleň 3 1745
Celkem KN 5356 11771895
Par. KMD 5356 11771895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 561
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 76
rozestav. 4
Celkem BUD 849
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 1027
spoluvlastník 1358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 02:16

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.