k.ú.: 781479 - Vícemil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561037 - Vícemil NUTS5 CZ0313561037
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 448 2420778
zahrada 73 60073
travní p. 110 253152
lesní poz 92 798809
vodní pl. nádrž umělá 4 6143
vodní pl. rybník 10 76087
vodní pl. tok umělý 39 9048
vodní pl. zamokřená pl. 3 1445
zast. pl. 85 35521
ostat.pl. jiná plocha 37 36741
ostat.pl. manipulační pl. 18 17724
ostat.pl. neplodná půda 15 10027
ostat.pl. ostat.komunikace 71 52246
ostat.pl. silnice 87 40171
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3434
ostat.pl. zeleň 7 372
Celkem KN 1101 3821771
Par. KMD 1101 3821771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 84
LV 132
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2015
S-SK GS 1:2880 1828 14.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.09.2020 04:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička