k.ú.: 781339 - Věžky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589128 - Věžky NUTS5 CZ0721589128
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 452 4371126
zahrada 127 99657
ovoc. sad 8 85132
travní p. 21 100957
lesní poz 68 1184700
vodní pl. nádrž přírodní 1 1400
vodní pl. nádrž umělá 2 1966
vodní pl. rybník 2 18632
vodní pl. tok přirozený 12 77787
vodní pl. tok umělý 29 34032
vodní pl. zamokřená pl. 1 13356
zast. pl. 188 58685
ostat.pl. jiná plocha 49 28243
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 210
ostat.pl. manipulační pl. 24 29234
ostat.pl. neplodná půda 7 3117
ostat.pl. ostat.komunikace 119 226300
ostat.pl. pohřeb. 1 842
ostat.pl. silnice 24 39122
ostat.pl. skládka 1 4924
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3263
ostat.pl. zeleň 84 280959
Celkem KN 1224 6663644
Par. DKM 1224 6663644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 114
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 186
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 306
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2008
DKM-KPÚ 29.02.2008 1:1000 07.03.2008 *) KPÚ extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.10.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 09:34

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.