k.ú.: 781258 - Zátoňské Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545830 - Větřní NUTS5 CZ0312545830
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 186072
zahrada 20 17959
travní p. 24 139047
lesní poz 13 277827
vodní pl. tok přirozený 4 77316
vodní pl. zamokřená pl. 2 21811
zast. pl. zbořeniště 5 1345
zast. pl. 27 6980
ostat.pl. jiná plocha 11 13614
ostat.pl. manipulační pl. 6 4365
ostat.pl. neplodná půda 24 129941
ostat.pl. ostat.komunikace 10 11651
ostat.pl. silnice 6 23784
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5304
Celkem KN 162 917016
Par. KMD 162 917016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 27
LV 41
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
KM-D 1:1000 02.05.2000 04.12.2014
S-SK GS 1:2880 1827 02.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 29.09.2020 15:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička