k.ú.: 781231 - Větřní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545830 - Větřní NUTS5 CZ0312545830
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 191325
zahrada 617 377440
ovoc. sad 10 24093
travní p. 452 1666488
lesní poz 206 2238859
vodní pl. nádrž umělá 2 9091
vodní pl. rybník 1 2781
vodní pl. tok přirozený 10 69149
vodní pl. tok umělý 6 14346
vodní pl. zamokřená pl. 3 7507
zast. pl. společný dvůr 2 463
zast. pl. 1138 212244
ostat.pl. dráha 2 28760
ostat.pl. jiná plocha 118 61709
ostat.pl. manipulační pl. 80 216852
ostat.pl. neplodná půda 234 402897
ostat.pl. ostat.komunikace 155 226639
ostat.pl. pohřeb. 2 5382
ostat.pl. silnice 9 58126
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 48677
ostat.pl. zeleň 9 29277
Celkem KN 3106 5892105
Par. DKM 2972 3876818
Par. KMD 134 2015287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 306
č.p. byt.dům 31
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 109
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 460
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 77
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1120
byt.z. byt 348
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 6
Celkem JED 355
LV 1266
spoluvlastník 1926

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2013
KMD 1:1000 05.06.2013
DKM-KPÚ 16.05.2013 1:1000 16.05.2013 *)
THM-V 1:2000 01.06.1972 05.06.2013 místní trať 1:1000
S-SK GS 1:2880 1826 05.06.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.09.2020 06:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička