k.ú.: 781088 - Věšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541508 - Věšín NUTS5 CZ020B541508
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 440 2148159
zahrada 312 227027
ovoc. sad 5 11494
travní p. 878 2765474
lesní poz les(ne hospodář) 11 420874
lesní poz 273 7991366
vodní pl. nádrž přírodní 1 120
vodní pl. nádrž umělá 12 7777
vodní pl. rybník 1 1654
vodní pl. tok přirozený 307 53110
vodní pl. tok umělý 26 5035
vodní pl. zamokřená pl. 5 5685
zast. pl. společný dvůr 10 4374
zast. pl. zbořeniště 8 1774
zast. pl. 419 143583
ostat.pl. jiná plocha 264 240206
ostat.pl. manipulační pl. 83 141122
ostat.pl. neplodná půda 95 90195
ostat.pl. ostat.komunikace 380 242406
ostat.pl. silnice 67 98065
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23904
ostat.pl. zeleň 6 1807
Celkem KN 3609 14625211
Par. DKM 3609 14625211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 188
č.p. byt.dům 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 49
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 397
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 6
Celkem JED 32
LV 514
spoluvlastník 736

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.10.2007
FÚO 1:2000 01.01.1973 10.10.2007 01.01.1971 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1830 01.01.1973 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.08.2019 13:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.