k.ú.: 781061 - Buková u Rožmitálu pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541508 - Věšín NUTS5 CZ020B541508
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 341 1093406
zahrada 170 100958
travní p. 279 492422
lesní poz 32 547986
vodní pl. nádrž umělá 12 24503
vodní pl. tok přirozený 42 9890
vodní pl. tok umělý 1 424
zast. pl. společný dvůr 1 85
zast. pl. zbořeniště 6 1447
zast. pl. 148 49874
ostat.pl. jiná plocha 35 24503
ostat.pl. manipulační pl. 32 13230
ostat.pl. neplodná půda 60 21828
ostat.pl. ostat.komunikace 62 42269
ostat.pl. silnice 4 11254
Celkem KN 1225 2434079
Par. KMD 1225 2434079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 147
LV 218
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.08.2008
S-SK GS 1:2880 1900 18.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 03:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.