k.ú.: 781045 - Věstín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597031 - Věstín NUTS5 CZ0635597031
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 552936
zahrada 69 39718
travní p. 196 584156
lesní poz les s budovou 1 68
lesní poz 156 975242
vodní pl. nádrž umělá 2 1863
vodní pl. tok přirozený 17 5708
zast. pl. zbořeniště 3 467
zast. pl. 91 26754
ostat.pl. jiná plocha 33 27703
ostat.pl. manipulační pl. 34 39139
ostat.pl. neplodná půda 112 64946
ostat.pl. ostat.komunikace 83 59549
ostat.pl. silnice 6 36989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 410
ostat.pl. zeleň 9 7098
Celkem KN 872 2422746
Par. KMD 872 2422746
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 83
LV 79
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.08.2019 02:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.