k.ú.: 781037 - Bolešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597031 - Věstín NUTS5 CZ0635597031
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1372127
zahrada 77 59429
ovoc. sad 1 9566
travní p. 255 735751
lesní poz 303 2355219
vodní pl. tok přirozený 5 20951
vodní pl. tok umělý 1 201
zast. pl. zbořeniště 3 165
zast. pl. 71 27887
ostat.pl. jiná plocha 22 8430
ostat.pl. manipulační pl. 11 18600
ostat.pl. neplodná půda 113 69674
ostat.pl. ostat.komunikace 110 79002
ostat.pl. pohřeb. 1 482
ostat.pl. silnice 8 40363
ostat.pl. zeleň 5 3252
Celkem KN 1156 4801099
Par. KMD 1156 4801099
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 69
LV 102
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 05:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.