k.ú.: 781029 - Vestec u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 513458 - Vestec NUTS5 CZ020A513458
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1935 3186074
zahrada 277 179206
ovoc. sad 3 12121
travní p. 86 97882
lesní poz 2 20316
vodní pl. nádrž umělá 5 1758
vodní pl. rybník 1 46443
vodní pl. tok přirozený 164 36794
vodní pl. tok umělý 15 731
vodní pl. zamokřená pl. 12 12657
zast. pl. společný dvůr 7 2069
zast. pl. zbořeniště 5 2172
zast. pl. 894 302044
ostat.pl. dálnice 2 22482
ostat.pl. jiná plocha 336 322806
ostat.pl. manipulační pl. 83 150685
ostat.pl. neplodná půda 62 33058
ostat.pl. ostat.komunikace 216 177220
ostat.pl. silnice 17 60932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15922
ostat.pl. zeleň 58 38257
Celkem KN 4182 4721629
Par. KMD 4 1610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 59
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 344
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 124
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 6
Celkem BUD 879
byt.z. byt 578
byt.z. garáž 62
byt.z. j.nebyt 38
obč.z. byt 58
obč.z. j.nebyt 25
Celkem JED 761
LV 1888
spoluvlastník 2931

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:1000 17.04.2001 S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 17.04.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 11:40

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.