k.ú.: 781011 - Vestec nad Mrlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537942 - Vestec NUTS5 CZ0208537942
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 950 6345246
zahrada 118 95112
ovoc. sad 3 16987
travní p. 20 222797
lesní poz 17 65862
vodní pl. nádrž umělá 3 14642
vodní pl. tok přirozený 13 75363
vodní pl. tok umělý 36 37032
vodní pl. zamokřená pl. 1 4577
zast. pl. společný dvůr 2 1604
zast. pl. zbořeniště 5 5394
zast. pl. 218 198865
ostat.pl. jiná plocha 49 28158
ostat.pl. manipulační pl. 26 61800
ostat.pl. neplodná půda 50 29175
ostat.pl. ostat.komunikace 170 98108
ostat.pl. pohřeb. 2 2923
ostat.pl. silnice 52 100928
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13769
ostat.pl. zeleň 11 20298
Celkem KN 1749 7438640
PK 3 1022
Celkem ZE 3 1022
Par. KMD 1749 7438640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz pod 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 195
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 303
spoluvlastník 498

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 01.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 17.08.2019 23:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.