k.ú.: 780961 - Veselý Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569682 - Veselý Žďár NUTS5 CZ0631569682
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1255 3980813
zahrada 304 133760
ovoc. sad 1 3665
travní p. 598 700361
lesní poz ostat.komunikace 1 1676
lesní poz 447 3489463
vodní pl. nádrž umělá 14 21743
vodní pl. rybník 1 1008
vodní pl. tok přirozený 2 488
vodní pl. tok umělý 2 32
zast. pl. zbořeniště 4 979
zast. pl. 316 94525
ostat.pl. jiná plocha 62 25953
ostat.pl. manipulační pl. 35 21823
ostat.pl. neplodná půda 29 7300
ostat.pl. ostat.komunikace 131 86837
ostat.pl. silnice 18 111460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15760
Celkem KN 3224 8697646
Par. KMD 3224 8697646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 212
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 300
LV 446
spoluvlastník 838

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 29.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 03:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.